Условие задания:

3 Б.
Реши неравенство: x+12x23<1+2x.