Условие задания:

1,5 Б.
Запішы (з адпаведнай літары) тое паняцце, якому дадзена азначэнне.
 
 лічэбнік — колькасны лічэбнік, які абазначае няцэлы лік.
 
 лічэбнік — адзін з відаў лічэбнікаў, які абазначае парадак пры лічэнні.
 
Граматычная катэгорыя лічэбнікаў, якая абазначае іх здольнасць ужывацца з назоўнікамі адзіночнага і множнага ліку, — гэта .