Условие задания:

6 Б.
Пазнач адпаведныя склонавыя формы лічэбніка 243 (з малой літары).
 
Назоўны склон
 
 
Вінавальны склон
 
 
Творны склон