Условие задания:

4 Б.
Вызначы, у якіх словах формы роднага і вінавальнага склонаў будуць супадаць.
 
Шосты вучань
 
Восьмы пацыент
 
Адзінаццаты клас
 
Чацвёрты фігурыст
 
Узор для разважання: калі парадкавыя лічэбнікі ўжываюцца пры адушаўлёных назоўніках, то іх формы роднага і вінавальнага склонаў супадаюць, калі пры неадушаўлёных — супадаюць формы вінавальнага і назоўнага склонаў. Напрыклад, бачу трэцяга салдата і трэці эшалон.