Условие задания:

4 Б.
Размяжуй лічэбнікі, якія ўжываюцца са словамі іншых часцін мовы,  на колькасныя і парадкавыя.
 
Дзве ручкі
 
На пятым паверсе
 
Трох таварышаў
 
Двое сяброў
 
Узор для разважання: парадкавыя лічэбнікі абазначаюць парадак пры лічэнні (трэці, чацвёрты, адзінаццаты) і адказваюць на пытанне які па парадку? Усе астатнія лічэбнікі з’яўляюцца колькаснымі.