Условие задания:

6 Б.
Вядома, што рэчыўныя назоўнікі ў родным склоне маюць канчатак –у(-ю), а канкрэтныя заканчваюцца на  –а(-я). Вызначы, з якімі канчаткамі ўжываюцца назоўнікі.

Дудка з чарот 

Сок клён 

Слуп з ясен