Условие задания:

1,5 Б.
Запішы да кожнага азначэння тое паняцце, якое ім характарызуецца.
 
 — форма назоўнікаў адзіночнага ліку назоўнага склону.
 
самастойная часціна мовы, якая адносіцца да аднаго з чатырох родаў (мужчынскага — сабака, кот; жаночага — жырафа, камода, краіна; ніякага — вядро, паліто, цяпло; агульнага — плакса, задзіра, пястун), ужываецца ў пэўным склоне і ліку.
 
 — назоўнікі, якія абазначаюць індывідуальныя назвы родавых паняццяў.