Условие задания:

6 Б.
Вызначы, у якой колькасці сказаў працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам не ставіцца па прычыне дзеяслова-звязкі.
 
 
Мароз з’яўляецца сапраўдным мастаком.

Лес ёсць аснова асноў для планеты.

Вёска была нашым прычалам у жыццёвых паходах.

Мама была ў час вайны санітарам.
 
Узор для разважання: калі дзейнік і выказнік, выражаныя назоўнікамі ў назоўным склоне, раздзелены дзеясловам-звязкай, то працяжнік паміж імі не ставіцца. Напрыклад: Аказваецца, катанне на каньках ёсць цудоўны занятак.