Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якія назоўнікі з’яўляюцца рознаскланяльнымі, а якія — нескланяльнымі.
 
Трыко
 
Жырафяна
 
Стрэмя
 
Птушанё
 
Узор для разважання: да нескланяльных назоўнікаў адносяцца тыя з іх, якія не змяняюцца па склонах. Гэта назоўнікі, якія абазначаюць неадушаўлёныя прадметы іншамоўнага паходжання на галосны (кальрабі, івасі, метро), складанаскарочаныя словы, утвораныя з пачатковых літар (ВНУ, БДУ), прозвішчы на зычны, калі належаць асобам жаночага полу (Пятровіч, Кавалевіч, Бярынчык), а таксама на –ко (Гайко, Майко, Зянько).  Да рознаскланяльных назоўнікаў адносяцца назвы маладых істот (качаня, жарабя), назоўнікі імя, племя, стрэмя, назоўнікі мужчынскага роду на –а (–я) тыпу бацька, старшыня, а таксама агульнага роду, калі абазначаюць асоб мужчынскага полу (малы непаседа, прыгожы гарэза).