Условие задания:

4 Б.
Адшукай у пераліку слоў толькі рознаскланяльныя назоўнікі. Запішы іх з малой літары і праз прабел (калі некалькі слоў).
 
Свякруха, вераб’яня, імя
 
 
Мужчына, жанчына, каханне
 
 
Цяля, стрэмя, пазіцыя
 
 
Крык, Макар, гусяня
 
 
Узор для разважання: да рознаскланяльных назоўнікаў адносяцца назвы маладых істот (качаня, жарабя), назоўнікі імя, племя, стрэмя, назоўнікі мужчынскага роду на –а (–я) тыпу бацька, старшыня, а таксама агульнага роду, калі абазначаюць асоб мужчынскага полу (малы непаседа, прыгожы гарэза).