Условие задания:

4 Б.
Запішы наступныя ўласныя назоўнікі ў творным склоне. Адказы падавай з адпаведнай літары (малой або вялікай) без коскі.
 
Лоеў, Афанасьеў
 
 
Платонаў, Мысліўцаў
 
 
Клічаў, Браслаў
 
 
Тарасаў, Маслаў
 
 
Узор для разважання: уласныя назоўнікі на –аў, –еў у творным склоне маюць канчатак –ым, калі абазначаюць прозвішчы асоб, і –ам, калі называюць геаграфічныя назвы.