Условие задания:

4 Б.
Запішы ўласныя назоўнікі ў творным склоне. Адказы падавай з адпаведнай літары (малой або вялікай) без коскі.
 
Шчыпалін, Дудкін
 
 
Мэрвін, Ролтан
 
 
Ашаверын, Ашмянін
 
 
Валожын, Туркін
 
 
Узор для разважання: уласныя назоўнікі  на –ін, –ын у творным склоне маюць канчатак –ым, калі абазначаюць прозвішчы асоб, і –ам, калі называюць геаграфічныя назвы.