Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якім членам сказа з’яўляюцца прыметнікі ў поўнай і кароткай формах.
 
Магутнае дрэва відаць здалёк.
 
Матчын голас чуцен здалёк.
 
Кожнае дрэўца мне люба ў роднай старонцы.
 
Дарога доўгая і цяжкая.
 
Узор для разважання: прыметнікі ў кароткай форме з’яўляюцца выказнікамі, у поўнай — звычайна азначэннямі (яны знаходзяцца перад паяснёным назоўнікам).  Напрыклад: Весел (выказнік) палёт птушак і Вясёлы (азначэнне) смех абудзіў раніцу ад сну.