Условие задания:

3 Б.
Запішы прыметнікі (з малой літары ў пачатковай форме), якія можна ўтварыць ад назоўнікаў з дапамогай суфікса –ск–
 
Беларус
 
 
Завод
 
 
Людзі
 
 
Дзвінск