Условие задания:

1,5 Б.
Палічы, колькі прыметнікаў у кожным радку слоў. Адказ падай лічбай.
 
Светлы, светленькі, святло, пасвятлець 
 
Загадка, загадкавы, загадаць, узгадаць 
 
Высокі, вышыня, узвышацца, завысокі