Условие задания:

2 Б.
Вызначы прыметнікі, утвораныя суфіксальным спосабам.
 
Міжінстытуцкі
 
Падасінавы
 
Усходні
 
Хатні
 
Узор для разважання: каб вызначыць суфіксальны спосаб утварэння прыметніка, трэба ўстанавіць, ад якога слова ўтварыўся прыметнік і пры дапамозе якога суфікса. Напрыклад, слова “палыновы” ўтварылася ад “палын” пры дапамозе суфікса –ов–.