Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы правільнасць або памылковасць наступных сцвярджэнняў.
 
Пры ўтварэнні новага слова да ўтваральнай асновы могуць далучацца некалькі прыставак
 
Пры словаскладанні паміж словамі не выкарыстоўваюцца злучальныя галосныя
 
Разнавіднасцямі ўтварэння слоў з’яўляюцца слова– і формаўтварэнне