Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы пачатковую форму для займеннікаў розных разрадаў.
 
Зваротны
 
Указальныя
 
Займеннікі хто–небудзь, абы–хто