Условие задания:

4 Б.
Запішы (з малой літары), якія адмоўныя займеннікі можна ўтварыць ад наступных слоў. Калі ўтварыць нельга, запішы слова “немагчыма”.
 
Яны
 
 
Што
 
 
Той
 
 
Сябе
 
 
Узор для разважання: адмоўныя займеннікі ўтвараюцца толькі ад адносных (акрамя каторы) пры дапамозе прыстаўкі ні– (ніколькі).