Условие задания:

1 Б.
Прачытай тэкст. Вылучы тыя пункты плану, якія адносяцца да дадзенага тэксту:
 
Чыж
Вясёлая, добрая птушка. І назва ў яе ласкавая: чыж, чыжык.
У хвойных лясах уладкоўваюць птушкі свае маленькія ўтульныя гняздзечкі. У іх выводзяць на свет маленькіх птушанят.
А восенню збіраюцца ў вялікія чарады і адлятаюць у вырай. Але ненадоўга. Ужо ў пачатку вясны да звонкага вясенняга капяжу далучаецца вясёлы голас чыжа.
Добры дзень, чыжык! Витаем!
 
План
1. Чыж - вясёлая птушка.
2. Як жывуць чыжы.
3. Маленькія ўтульныя гняздзечкі.
4. Наступіла восень.
5. Дзень добры, чыжык!
6. Чыж -прыстойная птушка.