Условие задания:

6 Б.
Вызначы знак прыпынку, які неабходна паставіць у сказах з простай мовай. Адказы (нумары сказаў) запішы ў адпаведныя клеткі табліцы.
 
 
КоскаДвукроп'еПрацяжнік
 
1.“Якая несправядлівасць” — заўважыў Іван Макісмавіч.

2.“Сачыце за сваім маўленнем”, пастаянна нагадваюць нам настаўнікі. 

3.Пятро Сяргеевіч пастаянна гаворыць “Найбольш за ўсё я люблю баскетбол”.