Условие задания:

4 Б.
Вызначы галоўныя члены ў сказах. Адказы афармляй з малой літары.

Плывуць хмаркі далёка-далёка, а за імі ляцяць птушкі ў вырай.
 
Дзейнікі ,
 
Выказнікі ,

На заводзе праца кіпіць, і мы радуемся яе вынікам.
 
Выказнікі ,
 
Дзейнікі ,
 
Узор для разважання: дзейнік — галоўны член сказа, які абазначае ўтваральніка дзеяння (Ён прыгожа танцуе) або таго (тое), пра каго (што) гаворыцца ў сказе (Яна майстар сваёй справы. Дзень сонечны). Выказнік — галоўны член сказа, які абазначае тое, што гаворыцца пра дзейнік. Выказнік адказвае на пытанні што робіць прадмет? які ён ёсць? хто ці што ён такі? Напрыклад, Маці (што зрабіла?) напісала мне пісьмо.