Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы, якія віды сказаў па мэце выказвання і інтанацыі могуць быць складанымі. 

Апавядальны няклічны
Пабуджальны клічны
 

Пытальны клічны