Условие задания:

2,5 Б.
Выберы з пераліку складаныя сказы. Адказ аформі як працяг наступных сказаў.
 
Сказы пад нумарамі , , ,   складаныя.
 
Простым з'яўляецца сказ пад нумарам .

1.Я шмат чытаю, каб атрыманыя веды паспрыялі майму паступленню ў ВНУ.
 
2.Шафа — прадмет мэблі.

3.Ідзе дождж, затым з-за хмар выглядвае сонейка.

4.Прыйдзе восень — пачнуцца працяглыя дажджы.

5.Калі сонца моцна свеціць, мурашы хаваюцца ў мурашнік.
 
Узор для разважання: складаны сказ — сказ, у якім некалькі граматычных асноў (дзейнікаў і выказнікаў). Напрыклад, Студэнты малодшых курсаў спяшаюцца на лекцыі, а старшакурснікі чытаюць кнігі на калідорах.