Условие задания:

4 Б.
Вызначы словы, у якіх о,э чаргуюцца з ы.
 
Гл…тка
 
Канц…лярыя
 
Інж…нер
 
Р…сора
 
 Узор для разважання: о чаргуецца з ы толькі ў некаторых словах і ў складах ро, ло (дрывасек).