Условие задания:

4 Б.
Падумай, у якіх словах замест пропускаў трэба напісаць я, а ў якіх — е. Запішы гэтыя словы, уставіўшы прапушчаныя літары (з малой літары праз прабел).
 
П…счаны, гал…рэя
 
 
В…снавы, ц…плыня
 
 
Б…спраўны, н…роўны
 
 
Л…чыць, с…ржант
 
 
Узор для разважання: у першым складзе перад націскам ва ўсіх словах, акрамя запазычаных, замест е, ё вымаўляецца і пішацца я.