Условие задания:

1,5 Б.
Запішы паняцці, да якіх дадзены наступныя азначэнні.
 
адзін або некалькі гукаў, якія вымаўляюцца адным штуршком паветру.
 
 — раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца гукі мовы, а таксама склад і націск.
 
 Больш гучнае вымаўленне аднаго з гукаў самастойнага слова — гэта .