Условие задания:

4 Б.
Вызначы правільнасць падзелу слоў для пераносу.
 
За–йграй
 
Цюль–пан
 
Дзя–цінс–тва
 
Аса–ка
 
Узор для разважання: калі паміж галоснымі знаходзіцца спалучэнне зычных, то яно пры пераносе раздзяляецца факультатыўна (насен–не і насе–нне), акрамя гукаў й і ў, якія заўсёды застаюцца на папярэднім радку (знай–шоў).