Условие задания:

4 Б.
Вызначы выпадкі, калі спалучэнне літар д і з, д і ж з’яўляецца адным гукам, а калі — не. Адказ запішы лічбамі 1 і 2 (абазначае адпаведна адзін ці два гукі) побач са словам.
 
Джала 
 
Ураджай 
 
Адзвінець 
 
Паджары 
 
Узор для разважання: спалучэнне літар д і з, д і ж абазначаюць два гукі, калі першы адносяцца да розных марфем (ад–значыць, над–знакавы).