Условие задания:

4 Б.
Вызначы, якую ролю пры вымаўленні наступных слоў выконваюць  літары е, ё, ю, я, і.
 
Ціш
 
Іван
 
Здароўе
 
Ячны
 
Узор для разважання: літары е, ё, ю, я, і пасля зычных служаць для іх змякчэння, а пасля галосных, ў, й, ь і апострафа, у пачатку слова — для абазначэння двух гукаў, адзін з якіх ёт.