Условие задания:

4 Б.
Палічы, колькі гукаў абазначаюць літары е, ё, ю, я, і ў наступных словах.
 
Іклы
 
Месці
 
Інтэрв’ю
 
Мёд
 
Узор для разважання: літары е, ё, ю, я, і пасля галосных, ў, й, ь і апострафа, у пачатку слова абазначаюць два гукі, адзін з якіх ёт.