Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі, у якіх выпадках пары слоў падабраны правільна (на цвёрдасць і мяккасць аднолькавых зычных гукаў), а ў якіх — не.
 
Стул — на стуле
 
Цір — цяпло
 
Цень — цана