Условие задания:

6 Б.
Вызначы, у якіх групах запісаны словы–амонімы, а ў якіх — мнагазначыня словы.
 
Байка (невялікі іншасказальны твор павучальнага зместу) і байка (мяккая баваўняная тканіна)
 
Галерэя (вузкі крыты праход паміж часткамі будынкаў) і галерэя (шэраг, рад)
 
Дараваць (выбачыць) і дараваць (вызваліць ад абавязацельства)