Условие задания:

6 Б.
Устанаві, ці правільна пададзена значэнне наступных фразеалагізмаў.
 
Крукам носа не дастаць (ганарлівы)
 
Душа не прымае (нешта не падабаецца)
 
На злом галавы (пашкодзіць галаву)