Условие задания:

1,5 Б.
Якія сцвярджэнні правільныя, а якія — не?
 
Граматычнае значэнне слова “таварыш” выражаецца ў форме назоўніка назоўнага склону адзіночнага ліку
 
Лексічнае значэнне слова “лес” выражаецца ў абазначэнні сукупнасці дрэў
 
Лексічнае значэнне слова “казюлька” ў тым, што яно абазначае з’яву рэчаіснасці