Условие задания:

6 Б.
Якія словы з’яўляюцца гістарызмамі, а якія — архаізмамі?
 
Дзядзькаванне
 
Бурмістр
 
Дзясяцкі