Условие задания:

6 Б.
У якіх парах іншамоўнае і беларускае словы суадносяцца па значэнні правільна?
 
Антракт і перапынак
 
Табу і забарона
 
Вакантны і заняты