Условие задания:

6 Б.
Якія функцыі мовы (маўлення) рэалізуюцца ў наступных выказваннях? Размяркуй цытаты (запісаць толькі прозвішчы аўтараў) па трох групах у адпаведнасці з вызначанымі функцыямі мовы.
 
Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю  (Ф.Багушэвіч).
Той, хто хваліць усіх, не хваліць нікога (С.Джонсан).
Родная мова, цудоўная мова!.. Чую ў табе перазвоны крыніцы, чую ў табе і раскат навальніцы… (У.Дубоўка) 
 
Раскрыццё адносін да навакольнага свету і сябеУвасабленне вопыту продкаўНазыванне прадметаў і з'яў