Условие задания:

1,5 Б.
“Пазнай” паняцці па іх азначэннях.
 
1. Сітуацыя  вызначае асаблівасці ў выяўленні адносін людзей да акаляючага свету сродкамі мовы.
 
2.  — гэта функцыянальная разнавіднасць маўлення.
 
3. Словы, якія могуць ужывацца ў тэкстах розных стыляў, называюцца стылістычна .