Условие задания:

6 Б.
Вызначце, стылі якіх тэкстаў адносяцца да кніжных, а якіх — не.
 
 Дрымотна ціснуцца кусты
Пад цёплы бок дубровы ціхай.
I ў цішыні за тры вярсты
Чуваць, як п'е ваду ласіха. (А.Грачанікаў. Верш «Дрымотна ціснуцца кусты...»)
 
— Стамілася я, давай адпачнём, сіл больш няма, — прапанавала салдату Ганначка.
— Нельга. За намі пагоня. Наперадзе калодзеж. Вып'ем вады, сіл паболее, — адказаў Іванка.
— Асцярожна! Не пі! Там чорная жаба. 3-за яе я і аслепла, — спалохалася Ганначка.
— Ведаю. Мы Кадукову прыслужніцу адтуль крэменем вытурым. (Георгій Марчук. Казка “Чужое багацце”)
 
А калісь было ўсяго надзіва!
Як збяднеў у нас зялёны свет.
Дзе знайсці сармацкае кадзіла,
Сон-траву, і меч-траву, і познацвет.

Вінаваты ў гэтым не сарматы,
Вінаваты ўсе мы — ты і я:
Каб адчуць сцюдзёны водар мяты,
За сто вёрст ляціць мая сям’я. (П.Панчанка. Верш “Сармацкае кадзіла”)