Условие задания:

3 Б.
Размяркуй словы ў адпаведнасці з асноўнай сферай і выкарыстання (адказ запішы лічбамі адпаведна нумарам слоў без коскі). 
 
НавукаМастацтваПобытавыя зносіны
  
Узор для разважання: слова “займеннік” з’яўляецца тэрмінам, таму ўжываецца ў навуковай сферы; слова “агністы” — гэта эпітэт, адносіцца да сферы мастацкай літаратуры; слова “жэрці” прастамоўнае, грубае, ужываецца ў побытавых зносінах. 
 
1. Сродак зносін
 
2. Фанетыка
 
3. Мілагучны
 
4. Брахня 

5. Трапяткі
 
6. Ерунда