Условие задания:

4 Б.
З якой мэтай ужываюцца наступныя словы?
 
1. Яшчэ чаго не ставала! 
  
2. Цудоўны
  
3. Горад 
  
4. Камандзіроўка 
  
5. Выканайце заданне 
 
6. Маляўнічы
 
7. Намалюй 
 
8. Каравул!    
 
Размяркуй нумары слоў па адпаведных слупках табліцы (у парадку ўзрастання нумароў).
 
Паведамленне інфармацыіРаскрыццё уражанняўУздзеянне на іншых
 
 
 
 
 
 
Узор для разважання:  словы, якія абазначаюць прадметы, як правіла, служаць для паведамлення інфармацыі (парад, вуліца); для раскрыцця уражанняў, пачуццяў звычайна выкарыстоўваюцца прыметнікі (велічны, найлепшы); з мэтай уздзеяння на субяседнікаў ужываюцца дзеясловы са значэннем загаду, просьбы, закліку (вучыцеся, запамінайце).