Условие задания:

4 Б.
У якіх абставінах — афіцыйных або неафіцыйных — у асноўным ужываюцца наступныя словы?
 
Узор для разважання: у неафіцыйных абставінах ужываюцца прастамоўныя, жаргонныя, грубыя словы, якія адносяцца да тэкстаў гутарковага стылю. Таму ў пераліку слоў: вясна, загад, зараза — толькі апошняе слова “зараза” (прастамоўнае абазначэнне шкодлівага чалавека ці жыццёвай непрыемнасці) ужываецца ў неафіцыйных зносінах.
 
1. Краля  — слова ўжываецца ў   зносінах.

2. Развіццё   — слова ўжываецца ў  зносінах.
        
3. У  зносінах  ужываецца слова "сістэма".   
        
4. Драць горла — слова ўжываецца ў   зносінах.
            
5. Родненькі   — слова ўжываецца ў   зносінах. 
 
6. У  зносінах  ужываецца слова "занатоўваць"
              
7. У  зносінах  ужываюцца словы "успрымаць на слых".  
                        
8. У  зносінах  ужываюцца словы "вылучыць з натоўпу".