Условие задания:

3 Б.
Са слоў для даведак на месцы пропускаў устаў патрэбныя дзеепрыметнікі, паставіўшы іх у неабходную форму, указаную ў дужках.
 
Словы для даведак:  ссохлы, пацямнелы, завалены, аплецены, вышчарблены, пабіты.
 
Уздоўж усёй глухой сцяны цягнуліся палічкі, _______________ (дзеепрыметнік множнага ліку, назоўнага склону, закончанага трывання, прошлага часу) самым розным дабром.