Условие задания:

3 Б.
Спалучы правіла з адпаведнымі прыклаламі.
 
1. Калі дзеепрыметнікавы зварот стаіць пасля паяснёнага ім слова, выражанага назоўнікам, то на пісьме ён адасабляецца.
 
 
2. Калі дзеепрыметнікавы зварот стаіць перад паяснёным словам, выражаным назоўнікам, то на пісьме ён не адасабляецца.
 
 
3. Калі дзеепрыметнікавы зварот паясняе асабовы займеннік, то на пісьме ён адасабляецца.