Условие задания:

9 Б.
Выпішы злучнік са сказа і ахарактарызуй яго паводле саставу.
 
Дружба сапраўдная пачынаецца, калі людзі як мае быць ведаюць адзін аднаго.
 
 
 
І двор, і агароды, і маўклівыя цёмныя двары патанулі ў вячэрнім змроку.
 
 
 
Старыя буслы то апускаліся да самага гнязда, то падымаліся ў нябесны блакіт.