Условие задания:

4 Б.
Выпішы са сказаў злучнікі. Вызначы, што звязваюць злучнікі — аднародныя члены ці часткі складанага сказа. (Састаўныя і паўторныя злучнікі запісвай праз дэфіс: як - так і, ці - ці і г.д.)
 
1. У цемры тонуць лес, гаі, а над рачулкай гаманлівай заводзяць песні салаўі.
 
Злучнік  звязвае  сказа.
 
2. Смех і шчабятлівыя галасы напаўняюць увесь парк.
 
Злучнік  звязвае  сказа.