Условие задания:

2 Б.
Адзнач, што звязваюць злучнікі ў сказе.
 
Лісце дубка вісіць на тонкіх, але моцных нітачках і пры кожным дотыку ветру звоніць.