Условие задания:

2 Б.
Запішы праз коску нумары сказаў, у якіх ёсць злучнікі.
  
Узор:1, 2
 
1. То быў нізенькага росту, нявідны чалавек у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамяні.
 
2. То тут, то там лясок сінее, у лагчынах рэчачка блішчыць.
 
3. Так ні конь, ні алень, ні кабан не бяжыць.