Условие задания:

4 Б.
У якім выпадку зваротак можа быць вынесены за межы сказа і выдзяляцца клічнікам (знакі прыпынку пры зваротку не расстаўлены)?
 
Таварышы прашу здымаць абутак пры ўваходзе ў памяшканне.
 
Вучні адкладзіце, калі ласка, дзённікі ўбок.
 
Здароў марозны, звонкі вечар!
 
Табе Нёман прысвечаны не адзін верш.
 
Узор для разважання: калі зваротак знаходзіцца ў пачатку сказа і вымаўляецца з клічнай інтанацыяй, то можа выносіцца за яго межы (звычайна) і выдзяляцца клічнікам (Людзі! Не маўчыце, гаварыце праўду адзін аднаму!).